Krise får tyskerne til at ændre rejseplaner

VisitDenmark tilpasser markedsstrategien i Tyskland til den nye situation. 

Øgede omkostninger, corona-pandemien og krigen i Ukraine får 41 procent af de tyskere, som har planer om at rejse det kommende år, til at vælge et andet rejsemål. Foto:
Øgede omkostninger, corona-pandemien og krigen i Ukraine får 41 procent af de tyskere, som har planer om at rejse det kommende år, til at vælge et andet rejsemål. Foto: Niclas Jessen/VisitDenmark

ins

inga@fla.de

fredag d. 18. november 2022, kl. 21:14

København. Inflationen i Tyskland er over ti procent, hvilket er det højeste niveau i 70 år. Og i september meldte den tyske nationalbank ud, at landet står på kanten til en recession. 

At Tyskland står i en alvorlig økonomisk situation afspejler sig i nye data fra den tyske rejseanalyse, der har undersøgt, hvordan inflation, krigen i Ukraine og corona-pandemien påvirker tyskernes rejseplaner de kommende tolv måneder. 

I undersøgelsen svarer cirka halvdelen af tyskerne, at de forventer, at deres personlige økonomi vil blive forværret i de næste tolv måneder. Og en ud af tre svarer, at de ikke tror, at de har råd til at rejse inden for de kommende tolv måneder. 

Selv om tallene tegner et dystert billede, er VisitDenmarks markedschef i Tyskland optimistisk: 

- Den høje inflation i Tyskland betyder, at tyskerne har færre penge til forbrug, og det smitter af på rejseplanerne. Det er dog vigtigt at holde fast i, at størstedelen af tyskerne har planer om at rejse det kommende år, og at rejselysten til Danmark fortsat er stærk, siger VisitDenmarks markedschef i Tyskland, Mads Schreiner. 

Også under corona-pandemien har rejselysten til Danmark været stærk, og de seneste overnatningstal viser, at de tyske overnatninger indtil videre ligger 17,7 procent over niveauet i 2019. 

Potentiale for Danmark

Ifølge den nye tyske rejseanalyse har 41 procent af tyskerne med planer om at rejse inden for de kommende tolv måneder allerede ændret rejseplaner på grund af den aktuelle situation og valgt et andet rejsemål, end de ellers ville have gjort. 

20 procent angiver øgede omkostninger som den primære årsag til den ændrede rejseadfærd, mens 18 procent peger på corona-pandemien og 14 procent på krigen i Ukraine. Det kan give Danmark nogle fordele, mener Mads Schreiner: 

- Sikkerhed, nærhed og tryghed har været vigtigt for mange tyskere som følge af pandemien, og meget tyder på, at det fortsætter i den kommende periode. Det stiller alt andet lige Danmark i en god position for at tiltrække tyske gæster, siger han. 

Tilpasser strategien

Kampagnerne på det tyske marked går typisk i luften i januar for at påvirke rejserne i foråret. Det er dog langt fra sikkert, at planerne bliver gennemført som de plejer, og netop nu er VisitDenmarks tyske markedskontor i gang med at tilpasse markedsstrategien til den nye situation.

Der vil blive skruet på især tre knapper. 

For det første vil VisitDenmark i endnu højere grad rette markedsføringen mod de segmenter med høje indkomster, som stadig vil og har råd til at rejse. 

For det andet vil VisitDenmark ændre den geografiske prioritering, så Danmark kun bliver markedsført i delstaterne i Nordtyskland og Midttyskland, hvor potentialet er størst. 

For det tredje vil VisitDenmark hæve frekvensen af markedsføringen. Det betyder, at målgruppen vil blive eksponeret for budskabet om Danmark flere gange.