Corona har kostet 60 milliarder kroner

Coronapandemien har kostet dansk turisme knap 60 milliarder kroner på to år, viser en ny minirapport fra VisitDenmark. 

Tre ud af fire kommuner havde tilbagegang i turismeforbruget i 2019-2021. Foto:
Tre ud af fire kommuner havde tilbagegang i turismeforbruget i 2019-2021. Foto: Niclas Jessen, VisitDenmark

ins

inga@fla.de

fredag d. 15. juli 2022 kl. 19:01

København. Coronapandemien har påført turismeerhvervet større tab end i nogen anden branche i Danmark, men har også øget behovet for at belyse konsekvenser med højere aktualitet og frekvens. 

VisitDenmark udgiver normalt turismeforbrugstal efter satellitregnskabsmetoden med et par års forsinkelse, men har for at imødekomme aktualitetsbehovet i dansk turisme udviklet en model, der kan give foreløbige estimater for turismen i takt med, at overnatningstallene udgives.

Rapporten sætter tal på turismens samfundsøkonomiske betydning efter satellitregnskabsmetoden 2019-2020 og med så sammenlignelige foreløbige estimater som muligt for 2021.

De foreløbige estimater vil afvige fra de endelige satellitregnskabstal, der udkommer i 2023, som ny data bliver tilgængeligt.

Udgangsåret, 2019, før corona, kan således sammenlignes med 2020 og 2021, der i høj grad var præget af corona  følgerne heraf.

Rapporten viser, at turisterne forbruger i alt for 139,23 milliarder kroner i Danmark i 2019. Heraf købte udenlandske turister for 61,5 milliarder kroner, og danske turister købte for 77,7 milliarder kroner. 

Sammenligner man tallene fra de sidste to år, giver det et samlet tab i turismeforbrug på 59 milliarder kroner. 

Medregnes de samlede afledte effekter af turismeaktiviteten, skaber turismeorganisationen i Danmark knap 174.700 jobs. 

Turismens andel af den samlede produktion i 2019 var 2,3 procent, mens turismens andel af den samlede eksport 2019 var 4,4 procent.

Tre ud af fire kommuner havde tilbagegang i turismeforbruget i 2019-2021, mens destinationerne har været forskelligt ramt af corona. Mens Destination Vesterhavet kom ud med et lille plus, vil både Destination Vadehavskysten og Destination Sønderjylland formentlig kom ud med et lille minus. 

Størst var dog tilbagegangen i Wonderful Copenhagen med et minus på 45,2 milliarder kroner.