Trapholt sætter fokus på vores relationer til og med verden

I den internationale udstilling “Connect Me” undersøger kunstnere, hvad det vil sige at skabe relationer og forbindelser. 

I den store internationale udstilling CONNECT ME undersøger Eija-Liisa Ahtila, Memo Akten, Olafur Eliasson, Cecilie Waagner Falkenstrøm, Lisa Park og mange andre kunstnere, hvad det vil sige at skabe relationer og forbindelser og, hvordan det fundamentalt udfordrer vores idé om, hvad det vil sige at være menneske. Foto:
I den store internationale udstilling CONNECT ME undersøger Eija-Liisa Ahtila, Memo Akten, Olafur Eliasson, Cecilie Waagner Falkenstrøm, Lisa Park og mange andre kunstnere, hvad det vil sige at skabe relationer og forbindelser og, hvordan det fundamentalt udfordrer vores idé om, hvad det vil sige at være menneske. Foto: Trapholt

ins

inga@fla.de

torsdag d. 29. september 2022, kl. 17:11

Resümee

Die neue internationale Ausstellung "Connect Me - Human x Nature x Technology" bei Trapholt in Kolding richtet ihren Fokus auf die Verbindungen und Beziehungen des Menschen zur Welt um sich herum. Künstler wie Eija-Liisa Ahtila, Memo Akten, Olafur Eliasson und Cecilie Waagner Falkenstrøm gehen in ihren Werken der Idee nach, was es bedeutet, Mensch zu sein, und in welcher Beziehung wir Menschen zur Natur stehen oder wie diese sich im Laufe der vergangenen Jahre verändert hat.

Kolding. Oplev et stort digitalt kirsebærtræ, der først blomstrer, når en person omfavner foran det, gå på vandet og påvirk det med dine spejlinger, få solsystemets planeter til at synge, kom tæt på et 11 meter højt grantræ fra top til rod og mærk på egen krop, hvordan kunstig intelligens påvirker og udfordrer os i kunsten som i hverdagen.

I kølvandet på klimakrisen, teknologiudviklingen og coronapandemien er vores forbindelse til naturen, teknologien og hinanden forandret. Udstillingens undertitel »Human x Nature x Technology« er udtryk for en kollektiv bevægelse imod nye forbindelser. Vi forbinder os med naturen gennem en ny forståelse for naturen, vi smelter sammen med teknologien og genbesøger, hvad det vil sige at have relationer til andre mennesker. 

Kunstværkerne i udstillingen gør os opmærksomme på, at livet opstår i et netværk af menneskelige, teknologiske, materielle og naturlige relationer. Gennem stort set hele historien og på tværs af kulturer har mennesket betragtet sig selv som noget særligt - som hævet over dyrene, naturen og alle materielle ting.

Kunstværkerne i “Connect Me” afslører, at det er helt modsat – at alting er tæt og gensidigt forbundet. 

- Vi hører og læser både klimakrise, teknologiske nybrud og menneskelig mistrivsel – man føler sig nemt magtesløs. Kunstværkerne i udstillingen giver os et alternativt erfaringsrum at diskutere og reflektere over, hvilket samfund vi er i gang med at udvikle og, hvordan vi forstår os selv i denne udvikling. Vi har brug for kunsten til at etablere disse mere sanselige erfaringer for at igangsætte og udvide den vigtige samtale om, hvor samfundet er på vej hen og, hvilken rolle vi hver især kan spille, siger museumsdirektør Karen Grøn. 

Kunstværkerne i udstillingen spænder fra computergenererede processer til mikroorganismer i jorden. Cecilie Waagner Falkenstrøm har skabt en kunstig intelligens, der lokker beskueren til at dele personlige informationer, og Memo Aktens kunstige intelligens skaber nye billeder gennem filtrering af millioner af billeder indsamlet på internettet. 

Camilla Reyman har gravet stof ned i jorden gennem flere måneder, hvor jordens mikroorganismer har formet materialets udtryk.

Danske og internationale samtidskunstnere har skabt multisensoriske installationer, der giver anledning til at reflektere over vores personlige relationer til verden og, hvad det egentlig vil sige at være menneske.

Hvad er en relation? Hvordan opstår en relation mellem et menneske og en ting? Hvad vil det sige at følge sig forbundet?

“Connect Me” er Trapholts tredje udstilling med afsæt i identitet og det personlige verdensbillede. Første udstilling var “Eat Me” i 2017, efterfulgt af “Sense Me” i 2019. 

Udstillingens hovedsponsor er A.P. Møller Fonden, og derudover er udstillingen støttet af 15. Juni Fonden, Augustinus Fonden, Knud Højgaards Fond, Region Syddanmarks kulturpulje og Sydbank Fonden.

I udstillingen gennemfører Trapholt første komplette klimaregnskab på en samlet produktion. Hensigten er, at udvikle en prototype som museet efterfølgende kan arbejde videre med. Som en del af Trapholts grønne omstilling arbejder museet målrettet på at blive certificeret som Green Attraction.

Indsatsen er muliggjort af en bevilling fra Augustinus Fonden. Udstillingen kan opleves på Trapholt til og med den 13. august 2023.