Danmark vinder – Trump taber

Læserbrev

tirsdag, 21.11. 2017 17:08

Læs mere

Lars Aagaard, adm. direktør i Dansk Energi

Danske virksomheder er blandt verdens bedste til at lave grønne energiløsninger. Sidste år eksporterede Danmark energiteknologi for 75 milliarder, og det bliver kun bedre. Netop nu er verden samlet til klimatopmøde i Tyskland. Og det er altså rigtig godt for dansk erhvervsliv. For alt imens flere end 160 lande er enige om at gøre noget ved klimaudfordringerne – er Trump stort set den eneste, der hænger i klimabremsen, og det kommer han til at tabe stort på, sådan som grøn energi stormer frem verden over.

Elsystemet er en afgørende del af løsningen på verdens klimaudfordringer. Vi skal bruge grøn el i stedet for benzin, gas og olie. Det gælder herhjemme, og det gælder i resten af verden, hvis vi skal nå verdens klimamål.

Her skal Danmark gå forrest ved først og fremmest at omlægge vores afgifter, så grøn strøm ikke er hårdere beskattet end gas og olie, for det giver ikke mening.

Derudover skal Danmark blive ved med at udvikle nye forretningsmodeller, ellers står andre lande klar til at tage de job og den vækst, der følger med. Derfor skal Christiansborg sørge for at levere en energiaftale, der understøtter energiforskning og sikrer, at vi også fremover er førende på grøn energi.

Det gælder vores virksomheder og deres ordrebøger, og det gælder vækst og job i hele landet. En kamp som Trump står til at tabe, og Danmark selvfølgelig skal vinde.

Arbejdsløse i Danmark betaler for skattelettelser til aktionærer

Læserbrev

tirsdag, 21.11. 2017 17:08

Læs mere

Finn Sørensen (EL), arbejdsmarkedsordfører

Regeringen, de radikale og Dansk Folkeparti har lige lavet aftale om yderligere skattelettelser til aktionærerne. Det er i sig selv asocialt, når man tænker på, at det bl. a. finansieres af det såkaldte »råderum«, som de ellers havde lovet skulle bruges på velfærd.

De turde alligevel ikke samtidig skære i dagpengene for de unge. Men de arbejdsløse og de syge er ikke fredet. Erhvervspakken finansieres nemlig i høj grad af besparelser på kommunernes udgifter til indsatsen for at få ledige tilbage på arbejdsmarkedet. Der skal spares hele 870 mio. kr. i 2019. Det sker ved at fjerne statens refusion til jobcentrenes indsats. Kommunerne hænger derefter selv på alle udgifterne, men opgaverne er de samme.

Det er et pres på kommunerne for at spare. Det vil føre til, at vi får endnu mindre håndholdt hjælp til den enkelte ledige og endnu mere perspektivløs aktivering, hvor de ledige sendes ud som gratis arbejdskraft hos virksomhederne.

Forligspartierne vil undskylde sig med, at kommunerne under ét kompenseres via bloktilskuddet (budgetgarantien). Det skal jo fedt hjælpe i kommuner, hvor der er mange langtidsledige og –syge. Den aftale kommer til at vride Danmark endnu mere skævt.

Det er jo også bare endnu en uretfærdighed, oven i skævhederne i udligningssystemet og den seneste nedskæring af statens refusion til de sociale ydelser. De græder endnu engang på Lolland hvor 13,3 % af befolkningen er på ydelser til ledige og sygemeldte, og i andre kommuner, som er i samme situation.

Men grinet breder sig igen-igen i Gentofte, der kun har 5,8 % på den slags ydelser. Så kender vi DF igen. De vrider gerne Danmark mere skævt, bare de får nogle stramninger over for udlændinge.

Se ud over næsetippen

Læserbrev

tirsdag, 21.11. 2017 17:08

Læs mere

Frank Gabel, Luxembourg

Svar på debatindlægget »Det sproglige forfald«: Når der bliver brugt flere sprog i en region, er det jo naturligt, at disse sprog påvirker hinanden.

Det gælder i høj grad det mundtlige, men i vis grad også det skriftlige.

Hernede i Luxembourg har vi en situation, som på det sproglige plan kan sammenlignes med den i Sydslesvig. I Storhertugdømmet snakker folk fransk, tysk og letzeburgsk. Der findes flere flersprogede aviser, hvor nogle artikler er på tysk, mens andre er på fransk eller endda på letzeburgsk­.

Hvis man nu går hen og analyserer disse artikler ud fra et monolingvalt perspektiv, så vil man selfølgelig finde udtryk, som ikke ville blive brugt sådan i en fransk eller tysk avis. Men en lokal eller regional avis genspejler jo den lokale eller regionale virkelighed, som den sproglige situation er en del af. Selfølgelig skal det ikke vrimle med kaudervælske udtryk, men hvis man nu en gang imellem »så ud over tallerkenranden«? Kunne det ikke være, at man så så længere, end hvis man kun så lidt ud over sin egen næsetip?

Projekt Lakskoenes Hus

Læserbrev

mandag, 20.11. 2017 17:31

Læs mere

Danny Hansen, SSF-medlem i Flensborg

Jeg er enig med Bodil Meyers kritik af projektet Mindretallenes Hus.

Projektet har ikke været emne for en ordentlig drøftelse blandt SSFs medlemmer og formænd. Det er et »top-down«-projekt. Desuden er der tydelige Kejserens Klæder-elementer i sagen, blot med den nyskabelse, at Kejseren nu også er blevet udstyret med en væbner.

500.000 euro i årlige driftsudgifter, herunder lønninger (1370 euro pr. dag )!!! Det er og bliver projekt Lakskoenes Hus!!!

ProjectZero fortsat som fyrtårn

Læserbrev

mandag, 20.11. 2017 17:31

Læs mere

Stephan Kleinschmidt, borgmesterkandidat Slesvigsk Parti, og Ole Wandahl Stenshøj, borgmesterkandidat Det Konservative Folkeparti

I den seneste uge er ProjectZero i Sønderborg blevet spillet ind i valgkampen. Dansk Folkeparti og Venstre sætter nu spørgsmålstegn ved, om vores ProjectZero-indsats fortsat skal være et af byrådets fyrtårnsprojekter?

Svaret er enkelt: Ja, selvfølgelig skal det det!

Først og fremmest er ProjectZero den direkte årsag til, at Sønderborg ligger forrest i feltet, når det gælder danske kommuners grønne omstilling. Det er både godt for klimaet, men så sandelig også for Sønderborgs image og omdømme. ProjectZero er således en helt central spiller, når det gælder arbejdet med at tiltrække konferencer og events til kommunen og generelt styrke vores erhvervsturisme.

For det andet er ProjectZero et fantastisk eksempel på, hvor langt vi kan nå, når kommune og erhvervsliv samarbejder og løfter i flok. Samtidig er ProjectZero med til at understøtte vores virksomheder, hvor mange er førende inden for grøn omstilling og energiteknologi.

Kort sagt, så er ProjectZero-visionen et unikt eksempel på, hvordan man for et helt område på samme tid reducerer CO2 og skaber nye vækstmuligheder og arbejdspladser. Den slags tager tid og kræver en målrettet og langsigtet indsats.

Det betyder selvfølgelig ikke, at vi ikke skal evaluere indsatsen løbende og justere efter behov. Men i byrådet har vi opbygget en god tradition for, at fyrtårnsprojekterne dem står vi sammen om – også på den lange bane. Det vil jeg gerne opfordre til også gælder efter den 21. november.

SSFs top og mindretalshuset for alle?

Læserbrev

mandag, 20.11. 2017 17:30

Læs mere

Kaj Michael Nielsen, SSF-formand i Slesvig

En beslutning hen over hovedet på SSFs medlemmer og uden opbakning fra Samrådet.

Et hus for alle mindretal er sikkert en god ting, hvis man har alle med sig, men det kan jeg ikke se.

Der er ingen opbakning fra Samrådet, og der har heller ikke været en positiv stemning på SSFs landsmøde (se lørdagsudgaven af Flensborg Avis).

Den danske stat og Sydslesvigudvalget ville forlængst have sagt god for projektet - især efter at den tyske stat har sagt ja til at give penge til dette projektet - hvis der ellers havde været en mere positiv stemning i det danske mindretal.

Indenfor de seneste to-tre år har en gruppe ældre mænd og kvinder i SSFs forretningsudvalg med generalsekretæren i spidsen med mere eller mindre held forsøgt at sælge dette projekt som noget, vi har brug for i mindretallet.

Måske er der også noget, de højtstående og veluddannede medlemmer i SSFs forretningsudvalg ser, som jeg og måske mange andre i mindretallet ikke ser - noget godt i mindretalshuset, som jeg, der er formand for SSF Slesvig, ikke kan se, og jeg har spurgt andre i mindretallet, som er medlemmer af SSFs hovedstyrrelse og medlemmer af Samrådet - men uden held. Enten kunne eller ville de ikke fortælle noget - eller de har ikke set nødvendigheden af sådan et hus.

Hvis jeg bare går lidt tilbage i tiden, da den nuværende generalkonsul, Kim Andersen, var formand for Sydslesvigudvalget, gjorde han flere gange opmærksom på vigtigheden af at nedbryde mure - med andre ord at reducere antallet af mursten og dermed bygninger og i stedet styrke samarbejdet mellem de forskellige foreninger.

Et godt eksempel, som for nylig kom frem i Flensborg Avis, er Centralbiblioteket i Flensborg, der har cirka 600 kvadratmeter, som står ubenyttet hen og kunne stilles til rådighed for et Mindretallens Hus, hvis det så er det, mindretallet vil.

Et pakhus - en bygning, der skal renoveres for godt og vel 2,7 mio euro - prisen er i øvrigt fra 2015/16, og inden der kommer rigtig gang i byggeriet, vil prisen sikkert komme op på 3.250.000 euro.

Hvem, der betaler det, er der heller ingen, der taler om - som så ofte. I sidste ende er det os i mindretallet eller måske kun os i SSF. Dertil kommer driftsomkostninger, der går ud over alle.

Kære forretningsudvalg, hvis I er sikre på, at vi i SSF går ind for Mindretaltallenes Hus, så få lavet en afstemning inden for egne rækker og gennemfør det demokrati, som vi har. Og til dig personligt, Jon Hardon Hansen, det er altid muligt at komme ud af en kontrakt - især i dette tilfælde da pengene først kommer til udbetaling, når alle har sagt god for det - og I venter jo stadigvæk og mangler penge fra Danmark.

Parallel-samfundets sejr

Læserbrev

søndag, 19.11. 2017 17:05

Læs mere

Marianne Mørk Mathiesen (LA), medlem af Regionsrådet Syddanmark­

Hvis fædregrupper har magt til at stoppe bandekrigen på Nørrebro, må man stille spørgsmålene:

»Hvorfor har gruppen ikke gjort det noget før, og hvordan er fædregruppen blevet den højeste myndighed på Nørrebro?«

Mange politikere ånder nu lettet op pga. af den midlertidige våbenhvile på Nørrebro.

Jeg finder løsningen stærkt foruroligende.

I fremtiden kan man frygte parallelsamfund med egne love og selvoprettede domstole.

Hvis Danmark skal forblive et retssamfund, hvor loven er lige for alle, skal indsatsen mod parallelsamfund og lignende fædregrupper skærpes betydeligt.

Pläne für das Flensburger Bahnhofsumfeld

Læserbrev

søndag, 19.11. 2017 17:04

Læs mere

Hans Werner Hansen, Bramming

In Flensborg Avis erschien am 16.11.2017 der Artikel »Schon 2020 ein Hotel am Bahnhof«. In diesem Zusammenhang sind auch Parkplätze für Fahrzeuge vorgesehen und Pläne der Stadt Flensburg sprechen außerdem von Umgestaltungsmaßnahmen im Bereich Bahnhofsvorfeld, sowie Parkplätze/Parkpalette am ehemaligen Bahnpostgebäude.

Nach vielen, vielen Jahren des Stillstands im Bereich Bahnhof kommt jetzt endlich Schub in dieser Sache. Der heutige Zustand ist auch nicht mehr tragbar, zumal die Parkmöglichkeiten für diejenigen, die ab Flensburg den Zug für ihre Bahnweiterreise nehmen, doch sehr eingeschränkt sind.

Auch viele Dänen benutzen gerne den Zug ab Flensburg zur Weiterreise ins übrige Deutschland bzw. Europa und fahren dann mit dem Auto bis Flensburg. Die Dänische Staatsbahn DSB bedient zwar alle 2 Stunden Flensburg mit ihren IC-Zügen, fährt aber täglich nur zweimal durchgehend bis Hamburg Hbf.

Gerade für die grenzüberschreitenden und durchgehenden Bahnverbindungen, wie die Strecke Aarhus – Hamburg, sieht es in Zukunft nicht gerade rosig aus, da die DSB momentan und für mehrere Jahre im Vo­raus keine neuen Züge für den grenzüberschreitenden Verkehr zu Verfügung haben wird. Man wird wohl gerade mal die heutigen Verbindungen København/Aarhus-Hamburg mit den IC3-Dieseltriebzügen betreiben können, zumal die deutschen ICE TD Züge auf den genannten Strecken nicht mehr zum Einsatz kommen.

Auch eine DSB-Studie für die Jahre 2025 und weiter beinhaltet nichts im Hinblick auf eine Weiterführung dieser Verbindungen. Man spricht lediglich von Anschaffung neuer elek­trischer Lokomotiven, die dann eventuell auch grenzüberschreitend eingesetzt werden könnten.

Und seitens der Deutschen Bahn ist kaum mit dem Einsetzen von grenzüberschreitenden Zügen nach Dänemark zu rechnen, da diese Fahrzeuge (Loks/Triebzüge) für den Personenverkehr heute einfach nicht vorhanden sind. Außerdem sind die unterschiedlichen Stromversorgungen für Antrieb und die Ausrüstung der Sicherheitseinrichtungen ein Hindernis, so dass man heute, ausgenommen ist der Güterzugverkehr, nur mit einer gewissen Anzahl Dieseltriebzüge diesen Betrieb aufrecht erhalten kann.

Flensburg bleibt also in gewisser Hinsicht ein Endbahnhof für die meisten DSB-, DB IC- und Regionalzüge. Daher ist auch weiterhin mit Autoanfahrten von Dänemark zum Flensburger Bahnhof zu rechnen und gute Parkmöglichkeiten und Service werden dementsprechend wohl auch gerne angenommen werden. Der heutige Zustand im Flensburger Bahnhofsumfeld ist bei weitem unzeitgemäß und nostalgisch.

Dat Preesterholt ist tot

Læserbrev

søndag, 19.11. 2017 17:04

Læs mere

Geert-Henning Schauser, Steinberg

Wir alle haben viel gelernt, ich vielleicht besonders viel, da ich so viel Unverstand noch nie so geballt zusammen erfahren habe.

Es fing an mit meiner naiven Gutgläubigkeit, dass Wald grundsätzlich geschützt sei und nicht aus der Landschaft verschwinden dürfe,

• dass die Forstbehörden für den Erhalt und die Mehrung des Waldes eintreten müssten,

• dass die Naturschutzbehörden für die Bewahrung der Natur zuständig seien,

• dass ein Grüner Umweltminister in gleichem Sinne handele,

• dass die Vorstände vom NABU und dem Angler Heimatverein ihren Satzungen folgen würden und die Natur und die Landschaft verteidigen würden,

• dass ...

Diese Liste ließe sich erweitern, aber das führt uns nicht weiter!!!!!! Ich habe gelernt,

• dass unbeteiligte Menschen ihren normalen Dornröschenschlaf ablegen und sich urplötzlich zusammenschließen und engagiert einsetzen können für den Erhalt ihrer Mitwelt, in unserem Fall zur Rettung von Natur und Landschaft allgemein und speziell vom Bauernwald Preesterholt,

• dass sie dabei ungeahnte rationale und emotionale innere Kräfte entfalten,

• dass zielgerichtete gemeinschaftliche Aktionen zu persönlichen Bereicherungen und einem Gefühl des Zusammenhalts führen können,

• dass das Erdulden von Tief - und Rückschlägen nicht erniedrigend wirken muss,

• dass Ausdauer und Erfolg kollektive positive Glücksgefühle und neue zwischenmenschliche Beziehungen schaffen können,

• dass über öffentliche Demonstrationen und Presseartikel, unnachgiebiges Beharren auf Transparenz bei amtlich-behördlichen Entscheidungsträgern und ständiges Anzweifeln ihrer undurchsichtigen Entscheidungen eine Bewusstseinsänderung in der Bevölkerung zugunsten einer Sensibilität gegenüber der Natur und Landschaft sowie rechtlich damit zusammenhängenden Prozessen erreicht werden kann,

• dass sehr viele Menschen gespürt haben, dass Landschaft und Natur bedroht sind und aktiv geschützt werden müssen - kurz uns allen gehören!

Auch diese Liste ließe sich erheblich erweitern!!!

Im Namen der Bürgerinitiative »Schönes Angeln« danke ich vielen Sympathisanten für ihre teils unermüdliche Unterstützung und hoffe, dass unsere Botschaft: Wahret die Reste unserer naturnahen Landschaftselemente und setzt Euch für ihren Erhalt ein, wenn sie bedroht werden, von immer mehr mündigen Mitbewohnern unserer Heimat befolgt wird. Eine derartige Katastrophe wie die gerade erfolgte Ausrottung eines ganzen Waldes in unserer Kulturlandschaft darf sich nie wiederholen!

Vigtig virksomhedskultur

Læserbrev

fredag, 17.11. 2017 16:25

Læs mere

Sönke Büsen, Sønderborg

Et åbent brev til partierne i Sønderborg Byråd. Før og især efter valget.

De fleste opholder sig i hverdagen omkring en tredjedel af dagen på arbejdspladsen.

Mange ser mere til kollegaerne end til familien. Men trives vi i den del af vores liv? Findes der en human virksomhedskultur med den trivsel, WHO taler om, eller danner virksomheden scenen og alibiet for, at nogle kollegaer og ledere dyrker vores mere primitive hjernefunktioner?

Ude i verden ruller lige nu en række hoveder af ledere, der udsatte ansatte for seksuelt krænkende adfærd. Denne form for magtmisbrug er dog kun én form for krænkende adfærd bag virksomhedernes lukkede vægge. Der findes utallige andre direkte grove eller mere subtile former for magtmisbrug. En adfærd, der ikke kun har store omkostninger for den enkelte, men også for samfundet.

En skole på Sjælland fik en ny leder. Hun blev hurtig kaldt for »følelsesvampyren«. Lederens elendige ledelsesstil medførte, at tre lærere meldte sig i flere måneder syg, inden lederen selv gik ned med flaget. Det kostede bl.a. samfundet næsten et år i sygedagpenge! Hvem har ansvaret?

Gennem min egen erfaring på diverse arbejdspladser og gennem min undervisning i mindfulness ved jeg, at sådanne episoder ikke hører under kategorien »undtagelser«. Problemstillingen er selvfølgelig ret kompleks, da ikke kun ledere, men i høj grad også ens »kære kollegaer« kan være med til at skabe en dårlig virksomhedskultur.

Hvilken politik og strategi har de enkelte partier i Sønderborg byrådet i forhold til den belastning for den enkelte og for samfundet, krænkende adfærd på arbejdspladsen har? Et arbejde er jo ikke noget frivillig hygge, men noget vi er tvunget til at tage.

Den kinesiske statsfilosof Konfuse talte om, at en leder burde være en »Junzi« - dvs. et forbillede for bl.a. retfærdighed (Ren) og medmenneskelighed (Yi). Burde vi ikke i forbindelse med det kommende kinesiske nytår spørge de ansatte i virksomhederne, om deres leder er en »Junzi«?

Smid fløjlshandsken over for bandemedlemmer

Læserbrev

fredag, 17.11. 2017 16:25

Læs mere

Martin Henriksen (DF), udlændingeordfører

Det er absurd, at nogen i fuld alvor kan argumentere imod Dansk Folkepartis forslag om, at bandemedlemmer ikke skal have kontanthjælp.

De skal ikke have noget som helst. De skal i fængsel, og de skal udvises, og i mellemtiden skal de i hvert fald ikke have kontanthjælp. Det er logik for burhøns. Nu må vi stoppe med al blødsødenhed. Vi prøver med alle mulige redskaber at komme efter banderne. Politiet er der, militæret aflaster politiet, og vi arbejder på hårdere straffe og nul ydelser fra det offentlige. Det er vejen frem, og det bedste ville være, hvis vi kunne udvise nogle flere, men her blokerer regeringen og domstolene med henvisning til Den Europæiske Menneskerettighedskonvention.

Men vi skal nok få rykket regeringen, ligesom vi har gjort det på andre områder, for banderne skal i bedste fald udryddes, eller også skal de knækkes, så de ikke længere kan terrorisere uskyldige mennesker på Nørrebro og andre steder.

Jeg vil gerne på vegne af Dansk Folkeparti gøre det klart, at vi på ingen måde er færdige med at gøre livet surt for indvandrerbanderne. De er nogle kujoner og feje hunde, som tror, at det er i orden at skyde løs, hvor der bor kvinder og børn. Så vi er slet ikke færdige.

Lær af danske erfaringer

Læserbrev

fredag, 17.11. 2017 16:25

Læs mere

Michael Svane, Branchedirektør DI Transport.

Jeg kan forstå, at SSW er fortaler for, at der indføres et overhalingsforbud for lastbiler på A7 fra Flensborg til Bordesholm i tidsrummet fra 06.00 til 20.00.

Jeg vil klart advare mod den ide og i stedet tilbyde de danske erfaringer. Her har vi gennem en årrække haft overhalingsforbud på udvalgte strækninger og med tidsbegrænsninger. Det er en fleksibel ordning, som vi i det danske transporterhverv har lært ikke kun at leve med. Vi har også været aktive i forbindelse med udformningen. Så det er et godt eksempel på, hvordan man kan få forskellige ønsker til at gå op i en højere enhed og til fælles bedste.

Når jeg blander mig i debatten, så er det også for at understrege, at infrastrukturen i Tyskland er af afgørende betydning for danske transportvirksomheder, ja for dansk eksport og import. Et overhalingsforbud på en strækning over næsten 80 km vil nærmest have karakter af handelshindring for den meget store danske eksport, som jo også i meget vid udstrækning går til Tyskland.

Jeg vil gerne tilbyde, at vi kommer en tur til SSW og andre, der har lyst til at høre om pragmatiske løsninger - også når det gælder i transporten. Mobilitet er afgørende for vækst og beskæftigelse, og vi har brug for en mobilitet, der sikrer den nødvendige transport af varer til og fra virksomhederne og ud til kunderne. Overhalingsforbud kan på ingen måde løse problemerne på sigt. Her handler det om at udbygge infrastrukturen. Vil man vækst og beskæftigelse, så må man også til lommerne for at investere i vejene.