Nedenstående almene forretningsbetingelser for Flensborg Avis' e-avis og andre online tjenester er en oversættelse af Flensborg Avis' tyske Allgemeine Geschäftsbedingungen für das e-paper und andere Online Dienste von Flensborg Avis. Vi har ved oversættelsen bestræbt os på at være både nøjagtige og samtidig tage hensyn til, at oversættelsen skal være forståelig. Vi gør dog indledningsvist opmærksom på, at vi som selskab med hovedsæde i Flensborg er underlagt den tyske lovgivning. Det er derfor den tyske Allgemeine Geschäftsbedingungen für das e-paper und andere Online Dienste von Flensborg Avis, der finder anvendelse ved spørgsmål angående forretningsbetingelserne vedrørende e-avisen og online tjenester.


Almene forretningsbetingelser for Flensborg Avis' e-avis og andre online tjenester.


1. Genstand for kontraktFlensborg Avis' e-avis og Flensborg Avis' online abonnement er en serviceydelse, som mod betaling stilles elektronisk til rådighed på internettet af Flensborg Avis.

Flensborg Avis' e-avis gør det muligt for brugeren at få en elektronisk udgave af den trykte avis. Man kan både abonnere på e-avisen samt købe enkelt-udgaver. E-avis-abonnementet indeholder også adgang til Flensborg Avis' online abonnement, der giver adgang til alle artikler på Flensborg Avis' online portal, www.fla.de. Med et abonnement på e-avisen følger også fri adgang til Flensborg Avis' elektroniske arkiver. Herunder både det aktuelle arkiv (gælder alt indhold udkommet i Flensborg Avis, som endnu ikke er to år gammelt) og det historiske arkiv (gælder alt indhold udkommet i Flensborg Avis, som er mere end to år gammelt). Ved køb af en enkeltudgave af e-avisen er der udelukkende 24 timers adgang til selve den købte avis-udgave.

Det er udelukkende tilladt brugeren af e-avisen, online portalen www.fla.de og den elektroniske udgave af det aktuelle arkiv at bruge tjenesterne til private formål. Din profil er strengt personlig og det er ikke tilladt brugeren at videregive adgangen til e-avisen, online portalen www.fla.de og den elektroniske udgave af det aktuelle arkiv til tredjemand.


Den elektroniske udgave af det historiske arkiv er frit tilgængelig, hvad angår adgang og indhold. Ønskes det at bruge den elektroniske udgave af det historiske arkiv til kommercielle formål, kræver dette tilladelse af Flensborg Avis.

Ved køb af en af Flensborg Avis’ digitale ydelser, er det maksimalt tilladt at bruge ydelsen på 5 forskellige enheder (computer, tablet, mobiltelefon osv.) Adgangen til internettet samt brugerens omkostninger til internetforbindelser og lignende er ikke en del af denne aftale.

Flensborg Avis forbeholder sig ret til at lukke for adgangen til vore digitale ydelser, såfremt brugeren ikke overholder de gældende bestemmelser.


2. TilmeldingBrugeren skal udfylde tilmeldingsformularen på internettet korrekt for at få adgang til Flensborg Avis' e-avis, Flensborg Avis' online abonnement og de elektroniske arkiver, både det aktuelle og det historiske arkiv. Når dette er sket, får brugeren tilsendt en ordrebekræftelse vedrørende bestillingen. Sker der ændringer i de data, brugeren har oplyst i tilmeldingsformularen, så skal dette umiddelbart efter oplyses til Flensborg Avis.

Man kan desuden erhverve sig adgang til e-avisen ved at kontakte Flensborg Avis’ abonnementsafdeling via mail, abonnement@fla.de, eller på telefon +49 (0)461 50450.

Ved køb af Flensborg Avis’ digitale ydelser, som e-avisen, adgang til det aktuelle arkiv eller et online abonnement, der skal leveres inden fortrydelsesfristens udløb, anerkender køberen samtidig, at fortrydelsesretten bortfalder.


3. Priser og fortrydelsesretDe gældende priser fremgår af den aktuelle prisliste. Den elektroniske udgave af det historiske arkiv stilles gratis til rådighed. Der er 14 dages fortrydelsesret ved tegning af et abonnement hos Flensborg Avis. For abonnementer på digitale ydelser, som skal leveres inden fortrydelsesfristens udløb, anerkender køberen samtidig, at fortrydelsesretten bortfalder.


4. LøbetidTegnede digitale abonnementer ved Flensborg Avis forlænges automatisk, medmindre andet skriftligt er aftalt.

Ved modtagelsen af Flensborg Avis' ordrebekræftelse træder kontrakten mellem brugeren og Flensborg Avis i kraft. Kontrakten kan opsiges til udgangen af den løbende måned, såfremt opsigelsen er indgået senest den 5. i samme måned. Opsigelsen skal sendes skriftligt pr. post, fax eller e-mail til modparten.

Ved betalingsrestance forbeholder Flensborg Avis sig ret til at ophæve kontrakten eller at spærre adgangen til Flensborg Avis’ digitale ydelser.


5. HæftelseFlensborg Avis bestræber sig på at sikre adgangen til e-avisen, online portalen www.fla.de og de elektroniske arkiver døgnet rundt alle ugens dage. Dog hæfter Flensborg Avis ikke for permanent tilgængelighed. Erstatningskrav kan kun gøres gældende, såfremt skaderne skyldes grov uagtsomhed eller bevidst pligtforsømmelse af væsentlige kontraktpunkter. Skadeserstatning er generelt begrænset til priserne i den gældende abonnementskontrakt.


6. DatabeskyttelseBrugerens personrelaterede data bliver kun anvendt af Flensborg Avis, som angivet i vores erklæring vedrørende databeskyttelse, se denne. (Skal være et link her)November 2014