- MIDAS -
Museumsdirektør Jürgen Fitschen fra Gottorp Slot er klar med udstillingsprogrammet for 2011. Et af højdepunkterne bliver en udstilling med værker af kunstnere, der ikke behagede nestoren Max Liebermann. »Liebermanns modstandere« er titlen på udstillingen.

Museumsdirektør Jürgen Fitschen fra Gottorp Slot er klar med udstillingsprogrammet for 2011. Et af højdepunkterne bliver en udstilling med værker af kunstnere, der ikke behagede nestoren Max Liebermann. »Liebermanns modstandere« er titlen på udstillingen. (Foto: Lars Salomonsen)

- Annonce / Anzeige -

 - Annonce / Anzeige -

Fra kaserne til kunstmuseum

Udstillinger

Landesmuseen på Gottorp Slot ligger inde med detaljerede fotografier fra udstillinger, da museet holdt til i Kiel før Anden Verdenskrig. Museet her blev bombet, og efter 1945 flyttede det til Slesvig. Her vises i den kommende sæson blandt andet udstillingen »Det første museum« med præsentationer fra 1911 til 1930.

Hans Chr. Davidsen (hcd@fla.de)

søn, 16. jan 2011, 19:15

SLESVIG. Permanente udstiller er aldrig mere permanente, end at de af og til skal bygges om. Delstatens museer på Gottorp Slot vil i de kommende år møblere om på flere af de permanente udstillinger, fortæller den øverste direktør for Schleswig-Holsteinische Landesmuseen, Jürgen Fitschen.

Ombygningen sker blandt andet for at gøre præsentationen mere nutidig og opdatere med nye forskningsresultater. Men dog alligevel med et kig tilbage i tiden.

Før 1945 havde delstatens museer, såvel det arkæologiske som det kunsthistoriske, sæde i Kiel. Men da bygningerne blev bombet under Anden Verdenskrig, flyttede delstaten efter krigen museerne til Gottorp Slot. Før bombningerne i Kiel var langt hovedparten af kulturskattene blevet kørt væk, og de kunne i efterkrigsårene bringes i sikkerhed på Gottorp Slot, der ellers blot havde tjent som kaserne i årene fra De slesvigske Krige i midten af 1800-tallet til Det tredje Riges fald.

Gottorp Slots oprindelige inventar og de mest betydelige kunstskatte befinder sig i dag i København - primært på Nationalmuseet og på Det Kongelige Bibliotek. I 1749 blev mere end 10.000 bind overført fra Slesvig til København, efter at Gottorp-hertugerne var blevet fordrevet, og slottet i stedet blev residens for den danske statholder.

Kulturskattene gør ingen i Tyskland sig forhåbninger om at få tilbage, selv om mange i tyske kulturkredse fortsat opfatter overflytningerne til København som en slags krigsran. Et eksempel er »Det gottorpske Codex«, et blomsteratlas på fire bind, som Frederik den Tredje (1597-1659), hertug i den gottorpske del i Slesvig og Holsten lod udføre i årene 1649-1659. Blomsterbillederne blev lavet af maleren Hans Simon Holtzbecker fra Hamborg og malet på pergament med gouache­farver.

Som det var i Kiel engang

Efter en omfattende konservering i 2009 bliver en digital version af codexet tilgængelig på Gottorp Slot og på Statens Museum for Kunst i København. De to museer er gået sammen om konserveringen af de skrøbelige blade, og en af samarbejdets frugter er en udstilling i Slesvig med de restaurerede blade - en udstilling, der løbende fornys. Den femte præsentation af planteatlasset vises, når der den 18. april kommer nye blomsterbilleder til i lapidariet på Gottorp Slot.

Landesmuseen har netop offentliggjort udstillingsprogrammet for 2011. Og et af kiggene tilbage i tiden - som før nævnt - bliver udstillingen »Det første museum«, der bliver vist i Ridehallen ved slottet fra den 1. maj til den 26. juni. Her kan Gottorp Slot rekonstruere en rundgang i Slesvig-Holstens kulturhistorie, som den blev præsenteret på det gamle museum i Kiel i perioden 1911-1930. Der eksisterer nemlig meget nøjagtige glaspladefotografier fra udstillingerne dengang, og de afbildede udstillingsgenstande vil kunne ses i Slesvig fra den 1. maj til den 16. juni.

Afvist af de afviste

Højdepunktet i det kommende års program på Gottorp Slot bliver en udstilling med nogle af maleren Max Liebermanns modstandere. Her præsenteres en række af de malere, der måtte løbe panden mod en mur, da Max Liebermann (1847-1935) sad som formand for Berliner Secession - en kunstnersammenslutning, der kan sammenlignes med Den Frie Udstilling i København. Fælles for begge grupper var, at de gjorde op med den etablerede kunstverden og skabte sit eget udstillingsforum.

Ironien var, at Max Liebermanns afviste bejlere grundlagde deres Neue Secession som en reaktion på en gruppe, der selv var blevet til, fordi dens medlemmer følte sig af­viste, da de søgte om at komme med på censurerede udstillinger. Den ny Secession gav sparket til ekspressionismen i Tyskland, blandt andet med Georg Tappert (1880-1957) som en af deltagerne. Udstillingen »Liebermanns modstandere« vises fra den 17. juli til den 23. oktober, og kurateringen er et samarbejde med »Stiftung Brandenburger Tor«, der holder til i Max Liebermanns tidligere hjem i Berlin. Her vises udstillingen allerede i foråret.

Kinesisk rejse

Et andet højdepunkt bliver udstillingen »Den kinesiske rejse«, der vises som optakt til Slesvig-Holsten Musik Festivals tema i 2012. Temalandet bliver Kina, og udstillingen vises i Ridehallen fra den 13. november til den 5. februar næste år. Udstillingen byder på tegninger af den tyske tegninger og billedhugger Gustav Seitz (1906-1969), der led den skæbne at miste to professorater, fordi han modtog en pris: DDRs kunstnerpris. Og det var mens han var kunstprofessor i Vestberlin.

Efter at have modtaget prisen var han ugleset i Forbundsrepublikken, og i perioden 1950-58 boede han derfor frivilligt i Østberlin. Gennem DDR-styret fik han en rejse til det kommunistiske Kina, og her lavede han en serie enestående tegninger, der udkom på det østtyske Aufbau-Verlag. Gustav Seitz er i Flensborg særlig kendt for sin »Flensburger Venus«, en liggende kvinde, der var lidt for sensuel til Flensborg, da han lavede den i 1963. Torsoen skulle have været placeret ud for byens svømmehal, men mødte voldsomme protester - og ligger i dag i skulpturparken på plænen ved Gottorp Slot.

Med på Kina-udstillingen er også fotos af den tyske fotograf Eva Sandberg (1911-2001), der blev kinesisk gift, fik efternavnet Siao og fotograferede omvæltningerne i Kina i 1940erne og 1950erne på tæt hold.

I den ny udstillingssæson åbner Landesmuseen en biograf med et fast program, der relaterer til de enkelte særudstillinger. Desuden bliver der en koncertrække med orgelmusik i slotskapellet. Første koncert bliver fredag den 28. januar, når organist Joachim Walter fra Preetz spiller kompositioner af nederlandske og spanske mestre. Koncerterne finder sted den sidste fredag hver måned og begynder klokken 16.

Hans Christian Davidsen

hcd@fla.de