- MIDAS -
Inge Adriansen præsenterer torsdag en tysk udgave af fortællinger om de mange nationale mindesmærker i Sønderjylland og Sydslesvig.

Inge Adriansen præsenterer torsdag en tysk udgave af fortællinger om de mange nationale mindesmærker i Sønderjylland og Sydslesvig. (Foto: FlA)

Dynamit i grænselandet

Historie

Historikeren Inge Adriansen udsender en bog på tysk om de mange nationale mindesmærker i Nord- og Sydslesvig.

Hans Chr. Davidsen (hcd@fla.de)

søn, 22. maj 2011, 19:15

ISTED. Der er blevet brugt meget krudt og dynamit i det dansk-tyske grænseland. Krudt mod soldater og dynamit til at sprænge uvelkomne mindesmærker i stumper og stykker. Bismarck-tårnet på Knivsbjerg i Nordslesvig og det preussiske monument i Arnkil nord for Sønderborg er de mest kendte - eller berygtede om man vil.

Sidste år udsendte histo­rikeren Inge Adriansen bogen »Erindringssteder i Danmark«. I denne bog findes et kapitel, der hedder »Billedstorme i det dansk-tyske grænseland«. Dette kapitel er nu oversat til tysk og udsendes på torsdag i bogform med titlen »Denkmal und Dynamit« med undertitlen »Denkmalstreit im deutsch-dänischen Grenz­land«. Bogen er blevet til i et samarbejde mellem kulturfonden i Slesvig-Flensborg Amt og Museum Sønderjylland.

På torsdag præsenteres den officielt ved en reception i Isted-hallen ved Slesvig - et af grænselandets mange mindesmærker.

I bogen beskæftiger Inge Adriansen sig blandt andet med Istedløvens historie og betydning og rammer dermed et særligt aktuelt tema, da Istedløven efter planen skal føres fra København tilbage til Flensborg, hvor den oprindelig blev placeret til minde om Slaget på Isted Hede i 1850. Det var det største slag i danmarkshistorien. 40.000 danske soldater kæmpede mod 36.000 slesvig-holstenere. Det blev til dansk sejr, men sejren var på flere måder dyrekøbt.

»Denkmal und Dynamit« udsendes af forlaget Wachholtz i Neumünster. Bogen indeholder 144 sider og koster 12,80 euro. Oversættelsen fra dansk til tysk er foretaget af Bettina Oesten og Matthias Schartl. Oversættelsen og trykningen har fået økonomisk støtte fra »Kulturbro« under EUs Interreg-program, NordOstsee Sparkasses kulturfond, Museum Sønderjylland, Dansk Kultursamfund af 1910 og Michael Jebsen-fonden.