- MIDAS -
H. E. Sørensen er en flittig skribent, og hans emnevalg spænder vidt. Han har dog altid særlig fokus på grænselandet.

H. E. Sørensen er en flittig skribent, og hans emnevalg spænder vidt. Han har dog altid særlig fokus på grænselandet. (Foto: Lars Salomonsen)

- Annonce / Anzeige -

 - Annonce / Anzeige -

H.E. Sørensen og
den offentlige mening

Anmeldelse

Forfatteren H.E. Sørensen har samlet sine kronikker og artikler fra året der gik. Resultatet er en udgivelser, der giver stof til eftertanke.

Hans Chr. Davidsen (hcd@fla.de)

tirsdag, 28. dec 2010

SKÆRBÆK. Forfatteren H.E. Sørensen fra Skærbæk har atter været en flittig skribent i året 2010.

Det er blevet til adskillige kronikker i både Flensborg Avis og JydskeVestkysten. Og til Sønderjysk Månedsskrift leverer han sin faste krønike, hvori han noterer grænselandets begivenheder - både sorteret efter tid og væsentlighed. Og ofte ikke uden en lille kommentar, der giver stof til eftertanke.

Derudover bliver det også til boganmeldelser i dagblade, tidsskrifter og Sønderjyske Årbøger.

Tidligere drev H.E. Sørensen (H.E. står for Hans Einar, men de fleste i det sønderjyske kender ham som »H.E.«) sit eget lille forlag, Melbyhus, som han måtte indstille, fordi arbejdet var for omfattende og økonomien for stram.

Det seneste par år har H.E. Sørensen dog samlet sine kronikker og artikler i en lille tryksag, der er hæftet, men som med sine omkring 100 sider har lige så meget stof som en lille bog. 400 eksemplarer udkommer hæftet i, og i år er overskriften »Kulturarv og nationalitet« med den lille nødvendige tilføjelse »og andre betragtninger«.

Tør sige det upopulære

For emnevalget spænder meget vidt. H.E. Sørensen kommenterer Carstensen-regeringens ensidige spareplaner over for de danske mindretalsskoler i Sydslesvig. Taler for muslimske plejehjem i Danmark og drager en parallel til det væsentlige i at have et dansk plejehjem syd for grænsen. Skruer tiden tilbage til 1970, da han foretog en vandretur i landskabet ved Slien. Og kommer Israel til undsætning i den krig, som landet er dømt til på forhånd at tabe - nemlig krigen i medierne.

Det velgørende ved at læse H.E. Sørensen er, at han tør sige det upopulære og gå imod strømmen. Hvem tør i hylekoret mod skolelukninger stille sig op og sige, at det ikke er jordens undergang. Og trække tråde tilbage i tiden, hvor landsbyskoler er blevet lukket til fordel for undervisningens niveau.

Et husholdningsbudget

H.E. Sørensen kommer kommunalpolitikerne til undsætning:

»Man hører ofte argumentet: Hvorfor ser kommunen altid (kun) på pengene? Tja, det er blandt andet det, vi har valgt kommunalbestyrelsen til. Og det, den kan tilbyde borgerne, er afhængig af, hvor mange penge, den har til rådighed. Er der penge i kassen, kan standarden øges, er der lavvande må man indrette sig på det. Det gælder i alle husholdningsbudgetter. Har du penge, kan du tage på krydstogt i Caribien. Har du ingen, må du nøjes med en telttur til Als«.

I velfærdsstaten er rollefordelingen dog for længst blevet vendt om. Her skal vi alle sammen nok sørge for at stille store krav til staten i takt med, at mere og mere personligt ansvar er taget fra det enkelte.

Med eventuelle skolelukninger i Sydslesvig er det en anden sag, for her rammes mindretallets skoler ensidigt og skævt i forhold til de tyske flertalsskoler.

Men skulle besparelserne en dag ramme lige i forhold til de tyske skoler, så må H.E. Sørensens argumentation i forhold til skolelukninger nord for grænsen også kunne bruges syd for grænsen. Medmindre man konkluderer, at et mindretal nødvendigvis må have positiv særbehandling. Hvilket kan falde nogen for brystet i netop sparetider.

Et er sikkert: Med det pres, der er på de offentlige budgetter, ja da har vi formentlig kun først set begyndelsen. Det går stærkt i Kina og omkringliggende lande, og i sundhedsvæsnet kan man mere og mere, hvilket er problematisk i et skattefinansieret sundhedssystemt, hvor tallene på ind-siden er særdeles skrøbelige.

(H.E. Sørensen: Kulturarv og nationalitet og andre betragtninger. 96 sider. Email: melbyhus@mail.tele.dk)