- MIDAS -
Volksbad, Kühlhaus, FolkBaltica og teaterværkstedet Pilkentafel er i alvorlig fare.

Volksbad, Kühlhaus, FolkBaltica og teaterværkstedet Pilkentafel er i alvorlig fare. (Foto: Hans Christian Davidsen)

- Annonce / Anzeige -

 - Annonce / Anzeige -

Kampagne mod sparetrusler

Nedskæringer

Beslutningsforslaget ligger klart til politikerne i Flensborg: En af fire kulturinstitutioner i byens skal lukkes. En protestkampagne er sat i gang.

Hans Chr. Davidsen (hcd@fla.de)

tor, 10. nov 2011, 21:45

FLENSBORG. Den, der kommer allersidst, skal i den sorte gryde...

En af disse fire kulturinstitutioner risikerer helt at få strøget tilskuddene fra Flensborg Kommune (Stadt Flensburg): Kulturværkstedet Kühlhaus, teaterværkstedet Pilkentafel, koncert- og kulturhuset Volksbad eller musikfestivalen FolkBaltica.

Torsdag i næste uge skal Flensborgs kulturudvalg diskutere, hvilken en af de fire institutioner, der skal spares væk, så byens tilskud kan fordeles over de tre øvrige.

En gruppe kunstnere, kulturfolk og støtteaktivister går nu til modangreb mod det beslutningsforslag, som kulturudvalget skal tage stilling til. De har sat en kampagne i gang for bevarelsen af »den kulturelle mangfoldighed« i Flensborg. Med kampagnen »Kulturhaupstadt Flensburg - ohne Kultur ist Flensburg fertig« kæmper de mod nedskæringer og for en bevarelse af alle fire kulturinsitutioner.

Deres protest kan læses på hjemmesiden kulturhaupstadt-flensburg.de, og alle sympatisører inviteres til at være med på en Facebook-gruppe. På hjemmesiden kan man også deltage i en elektronisk underskriftindsamling.

Blandt dem, der lægger navn til protesterne på hjemmesiden, er den tidligere leder af Aktivitetshuset i Flensborg, Katrine Hoop, konsulent Tinne Virgils fra Sydslesvigs danske Ungdomsforeninger (SdU), forsanger Jan Windmeier fra bandet Turbostaat, forretningsfører Finn Jensen fra Flensburg Fjord Tourismus, rockmusikeren Cnud »Cuddel« Jensen, borgmester Henning Brüggemann, FolkBalticas kunstneriske leder, Jens-Peter Müller, og den danske journalist, musiker og foredragsholder Torben Steno.

Det nuværende økonomiske løfte, som Stadt Flensburg har givet alle fire kulturinstitutioner, gælder til udgangen af 2012, og skulle beslutningen om at skære i tilskuddet till en af institutionerne blive til noget, vil den komme til at gælde fra 2013.

I deres protest anfører underskriverne blandt andet, at det er selvmodsigende, at Flensborg på den ene side fører sig frem som en del af Sønderborgs ansøgning om at blive EUs kulturhovedstad i 2017 og på den anden side skærer i græsrodskulturen. De mener, at den ikke-kommercielle del af kulturlivet har krav på økonomisk støtte fra det offentlige. Samtidig mener de også, at Volksbad, Kühlhaus, Pilkentafel og FolkBaltica har væsentlige kvaliteter, der ligger langt over det middelmådige og provinsielle:

»Kulturinstitutionernes mangfoldighed danner grobund for en konstruktiv sparring mellem kulturaktørerne. Dette giver en kvalitet, som hæver sig langt over det betydningsløse standardprogram, der præger de typiske provinsspillesteder. Sådanne spillesteder har lidt af hvert, men skaber ikke rigtig noget godt«.