- MIDAS -
Sådan ser den gamle tyske Zeppelin-hangar i Tønder ud i dag. det er meningen, at hangaren skal huse Zeppelinmuseet, der hører under Museum Sønderjylland.

Sådan ser den gamle tyske Zeppelin-hangar i Tønder ud i dag. det er meningen, at hangaren skal huse Zeppelinmuseet, der hører under Museum Sønderjylland. (Foto: FlA)

Katastrofal krig for Sønderjylland

Historie

P.J. Schmidt Fonden har givet en stor pengegave til Museum Sønderjylland til realisering af projekt om Første Verdenskrig.

(FlA) (red@fla.de)

ons, 23. nov 2011, 09:00

VOJENS. P.J. Schmidt Fonden i Vojens har doneret 300.000 kroner til Museum Sønderjylland fordelt med 100.000 i hvert af årene 2012, 2013 og 2014. Pengene skal i 2012 anvendes til at få tegnet og beskrevet et projekt i flyhangaren ved Zeppelinbasen i Tønder samt i de efterfølgende år at udfolde planerne om den store kulturhistoriske satsning, som Museum Sønderjylland arbejder på i forbindelse med 100 året for Første Verdenskrigs begyndelse i 2014.

Første Verdenskrig 1914-1918 satte sig varige spor i hele Europa. Kongeriget Danmark slap forholdsvis nådigt igennem denne krig, men i Sønderjylland, som fra 1864 til 1920 var en del af Tyskland, var krigen nærmest en katastrofe.

Som tyske statsborgere blev den mandlige befolkning mellem 18 og 45 år udskrevet til krigstjeneste, og cirka 5200 mænd faldt på de europæiske slagmarker. Mange familier mistede fædre og sønner, og krigen satte sig svære spor i landsdelen mange år efter.

Museum Sønderjylland har i et par år arbejdet på at realisere et stort formidlings- og kulturturismeprojekt om Første Verdenskrig i Sønderjylland. I foråret 2011 åbnedes første skud på stammen i form af en helt ny permanent udstilling om perioden på museets historiske hovedmuseum på Sønderborg Slot. Men projektet er langt mere omfattende og skal efterhånden inddrage de mange militære anlæg og mindesmærker, der findes i landsdelen.

Det gælder således luftskibsbasen og Zeppelinmuseet i Tønder, Sikringsstilling Nord tværs over Sønderjylland, krigsfangegravpladsen i Løgumkloster samt nogle af de mange mindesmærker over faldne sønderjyder, som findes på alle sogne- og købstadskirkegårde i Sønderjylland.

En af grundstenene i projektet er det fine lille Zeppelinmuseum i Tønder. Her har frivillige gennem mange år samlet effekter fra den store luftskibsbase, som tyskerne under krigen byggede og drev nord for Tønder.

Museet ligger i dag lidt uden for basen, men det er meningen, at museet som et led i projektet skal flyttes til en af de meget få tilbagestående bygninger på Zeppelinbasen, nemlig flyhangaren i kanten af Soldaterskoven. Bygningen trænger til istandsættelse, og facaden skal måske føres tilbage til dens oprindelige udseende, men bygningen vil kunne danne en yderst autentisk ramme om Zeppelinmuseet og Zeppelinbasens historie.

Desuden skal bygningen bruges som et »introduktionssted« til krigens historie i hele Sønderjylland. Det er her, man hører og læser om perioden, hvad der skete, hvad den betød for Sønderjylland, og hvor der i landsdelen findes tilgængelige militære anlæg og mindesmærker efter krigen.